Bảo trì máy bộ đàm

Quy trình kiểm tra - bảo trì thiết bị:

- Tiếp nhận máy và kiểm tra khái quát tình trạng bên ngoài của máy.

- Kiểm tra tình trạng hoạt động và nguồn của máy.

- Vệ sinh bên ngoài và bên trong máy.

- Đưa ra bản báo cáo chi tiết về tình trạng máy, phương hướng khắc phục, linh kiện cần thay thế (nếu có).

- Thử lại máy và bàn giao cho khách hàng.

Đối với những thiết bị hệ thống quý khách hàng đang sử dụng nhưng không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật hoặc đang bị trục trặc, chúng tôi có thể cử cán bộ kỹ thuật đến tận nơi để hỗ trợ kiểm tra và xử lý. Trường hợp cần thiết sẽ đề ra phương hướng sửa chữa, khắc phục phù hợp hoặc đề xuất cho thay thế linh kiện thiết bị.

Công ty chúng tôi nhận cung cấp các dịch vụ kiểm tra và bảo trì thiết bị định kỳ thông qua việc ký hợp đồng kiểm tra, bảo trì hàng năm với các khách hàng. Các dịch vụ hỗ trợ kèm theo sẽ được thực hiện liên tục trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo hoặc yêu cầu trực  tiếp từ Quý khách hàng.

Các bài viết liên quan
KEYWORD_1 - Tel: +84-908-744-256