Motorola GP 1100 (UHF) 

Đặt hàng

THÔNG SỐ CƠ BẢN:

- Tần số hoạt động: 146-174Mhz (VHF)/ 403-445Mhz (UHF)/ 438-470Mhz (UHF).

- Công suất phát: Có thể điều chỉnh 5W (VHF) / 4W (UHF) ở chế độ Hight và 2W ở chế độ Low

- 10 kênh nhớ tần số.

- Kích thước: 115.6 x 57.6 x 40.5 mm

Sản phẩm cùng loại
KEYWORD_1 - Tel: +84-908-744-256